Uslovi korištenja

Za sva pitanja kontaktirajte nas na O nama

1. Vaš odnos sa Donnotec.com

2. Prihvatanje uslova

3. Jezik uslova

4. Pružanje usluga od strane Donnotec.com

5. Korišćenje Usluga od vas

6. Vaše lozinke i sigurnost računa

7. Privatnost i vaši lični podaci

8. Sadržaj u Uslugama

9. Vlasnička prava

10. Licenca od Donnotec.com

11. Licenca za sadržaj od vas


12. Ažuriranja softvera

13. Završava vaš odnos sa Donnotec.com

14. ISKLJUČIVANJE GARANCIJA

15. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

16. Politike o autorskim pravima i zaštitnim znakovima

17. Oglasi

18. Drugi sadržaj

19. Izmjene Uvjeta

20. Opći pravni uvjeti


Zadnja izmjena: 29. siječnja 2019. godine


Donnotec 2019